Sprawy rodzinne

Rozwiązanie sporu dotyczącego małżeństwa czy spraw związanych z dziećmi bywa dużym stresem dlatego doradztwo prawnika pozwala przejść przez to bezpieczniej i sprawniej. W sprawach rodzinnych stawiam także na porozumienie jeżeli ono w danej sytuacji jest możliwe.Oferuję porady prawne, a także kompleksowe prowadzenie spraw sądowych i urzędowych w zakresie m.in.: uzyskania alimentów, ich podwyższenia lub obniżenia, spraw rozwodowych i o separację, ustalenia kontaktów z dzieckiem, przysposobienia, spraw o ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa, ustalenie bezskuteczności uznania dziecka, władzy rodzicielskiej, podziału majątku wspólnego, czy ustanowienia rozdzielności majątkowej.

Umowy

W życiu prywatnym zawieramy umowy – wynajmujemy mieszkania, kupujemy grunty, pożyczamy pieniądze, zlecamy usługi, podpisujemy weksel.Przeanalizuję umowę, którą otrzymałeś od kontrahenta lub sporządzę umowę tak, aby wskazać ryzyko i zabezpieczyć Twój interes. Przy konstruowaniu umowy ważne jest, aby wziąć pod uwagę indywidualne okoliczności dotyczące klienta, prawo daje możliwości i ustala granice umów, a rolą prawnika jest dopasowanie postanowień umownych tak, aby umowa służyła klientowi.

Prawo spadkowe

Dziedziczenie wywołuje wiele sporów – od wątpliwości natury prawnej pod tytułem kto i na jakiej podstawie dziedziczy, przez dylematy jak zabezpieczyć majątek jeszcze za życia, aż po spory w rodzinie po śmierci jej członka. A czasami chcemy uregulować sprawy związane z dziedziczeniem sprawnie jako formalność.Oferuję porady prawne, a także kompleksowe prowadzenie spraw sądowych i tych załatwianych z pomocą notariusza w zakresie m.in.: stwierdzenie nabycia spadku lub zmiany postanowienia o nabyciu spadku, działu spadku, ustanowienia dziedziczenia i rozliczeń po śmierci lub ważności testamentów, czy odrzucenie spadku.

Praca i sprawy ubezpieczeniowe

Praca bywa dużą częścią naszego życia, nie zawsze jako pracownicy jesteśmy traktowani zgodnie z prawem lub z tym jak traktowani na każdym etapie – od rekrutacji do zakończenia współpracy – chcielibyśmy być. Warto pamiętać, że prawo daje pracownikowi wiele mechanizmów obrony przed nielegalnym lub nieuczciwym postępowaniem pracodawców. Pomoc prawnika będzie także przydatna gdy chcemy po prostu zadbać o naszą pozycję, w tym zawrzeć korzystną umowę o pracę lub w innej formie podjąć współpracę.Jeżeli chciałbyś uzyskać poradę w sprawie ubezpieczeniowej – o świadczenia z ZUS, KRUS, a procedury wydają Ci się niejasne lub sprawa nie potoczyła się po Twojej myśli, także służę pomocą.Oferuję porady prawne, a także kompleksowe prowadzenie spraw sądowych w zakresie m.in.: spraw o nawiązanie umowy o pracę, uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne, przywrócenie do pracy, roszczeń niemajątkowych z prawa pracy np. sprostowanie świadectwa pracy, dochodzenia wynagrodzenia za pracę lub odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, a także spraw o świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego i zaopatrzenia emerytalnego lub dotyczących podlegania ubezpieczeniom społecznym.

Zadłużenie i postępowania egzekucyjne

W sposób zawiniony bądź niezawiniony czasami mamy do czynienia z organami egzekucji. Doradzam klientom jak uwolnić się z zadłużenia, zawieram w imieniu klientów ugody z wierzycielami, a także reprezentuję w postępowaniach egzekucyjnych po stronie wierzyciela, jak i dłużnika (np. w skargach na czynności komornika, postępowaniach przeciwegzekucyjnych).Oceniam ponadto w razie takiej konieczności przesłanki do ogłoszenia upadłości konsumenckiej i prowadzę takie postępowania.

Własność i nieruchomości

Zagadnienie własności rzeczy (ruchomości i nieruchomości) obejmuje szereg różnych spraw, które mogą kojarzyć się z transakcjami na rynku nieruchomości (sprzedaż, najem, nakłady), czy sporami sąsiedzkimi lub po prostu chęcią uregulowania stosunków właścicielskich.Oferuję porady prawne, a także kompleksowe prowadzenie spraw sądowych i urzędowych w zakresie m.in.: dokonania wpisu w księgach wieczystych, spraw dotyczących funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych, zasiedzenia nieruchomości, zniesienie współwłasności ustanawiania służebności, naruszenia posiadania, spraw związanych z korzystaniem z rzeczy wspólnej, eksmisji, uchylenia uchwał wspólnot mieszkaniowych lub spółdzielni mieszkaniowych.

Prawo dla cudzoziemców

Zdaję sobie sprawę, że trudno jest żyć w kraju, który nie jest ojczyzną, mieć do czynienia z obcym prawem lub prawem wielu państw naraz, językiem.Świadczę usługi mające na celu uzyskanie obywatelstwa polskiego, rozwodu cudzoziemców, uzyskaniu statusu uchodźcy, zakładaniu działalności gospodarczej przez cudzoziemców w Polsce, nabywania nieruchomości, a także reprezentuję cudzoziemców w postępowaniach dotyczących pobytu w Polsce.Ponadto, udzielam pomocy prawnej podmiotom zatrudniającym cudzoziemców.Posługuję się biegle językiem angielskim oraz w stopniu zaawansowanym językiem rosyjskim.