Jestem zdania, że klient powinien wiedzieć ile zapłaci za usługę profesjonalnego prawnika, zatem tak popularne rozliczenia godzinowe uważam za rodzące wśród klientów wątpliwości i nie służące budowaniu zaufania.

Aby poznać pułap cenowy porad i innych czynności podaję także konkretny cennik. Dzięki temu dowiesz się ile usługa może Cię kosztować. Jeżeli zagadnienia, które Cię interesuje nie uwzględniłam w cenniku, określę je indywidualnie przed podjęciem się sprawy.

Klientom proponuję rozliczenia w następujących wariantach:

Klienci indywidualni

stawki od sprawy

Cenię sobie przejrzystość współpracy, dlatego przed podjęciem się sprawy określę za nią wynagrodzenie. Aby zorientować się w stawkach przejdź do tabeli „Cennik” poniżej.

Sprawy rodzinnePrawo pracyWindykacjaPrawo karneSprawy cudzoziemcówPrawo spadkowePodatkiEgzekucjaPrawo nieruchomościUmowySprawy ubezpieczenioweOdszkodowaniaSprawy administracyjneInne
Porada w sprawie rodzinnej (telefoniczna, e-mail lub spotkanie 1h)120 zł
Pozew dot. wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego i prowadzenie sprawy
400 zł
Pozew o rozwód lub odpowiedź na pozew i prowadzenie sprawy
2 000 zł
Ustalenie kontaktów z dzieckiem
500 zł
Sprawa o ubezwłasnowolnienie
1000 zł
Prowadzenie sprawy o separację
1 500 zł
Pozew o alimenty na dzieci i prowadzenie sprawy
600 zł
Pozew o alimenty na małżonka
700 zł
Rozstrzygnięcie w istotnych sprawach rodziny lub co do zarządu majątkiem wspólnym
480 zł
Prowadzenie sprawy o przysposobienie700 zł
Prowadzenie sprawy o ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa, ustalenie bezskuteczności uznania dziecka oraz rozwiązanie przysposobienia
700 zł
Sprawa o pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie lub przywrócenie władzy rodzicielskiej oraz odebranie dziecka
600 zł
Sprawa o podział majątku wspólnego
Wynagrodzenie zależne od wartości udziału w majątku wspólnym, a w
przypadku zgodnego wniosku małżonków - 50% tej stawki
według zakresów:
1) do 500 zł - 90 zł;
2) powyżej 500 zł do 1500 zł - 270 zł;
3) powyżej 1500 zł do 5000 zł - 900 zł;
4) powyżej 5000 zł do 10 000 zł - 1800 zł;
5) powyżej 10 000 zł do 50 000 zł - 3600 zł;
6) powyżej 50 000 zł do 200 000 zł - 5400 zł;
7) powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł - 10 800 zł
Ustanowienie rozdzielności majątkowej w sądzie
720 zł
Porada w sprawie pracowniczej (telefoniczna, e-mail lub spotkanie 1h)
120 zł
Sprawy o nawiązanie umowy o pracę, uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne, przywrócenie do pracy
500 zł
Sprawy o roszczenia niemajątkowe z prawa pracy np. sprostowanie świadectwa pracy
200 zł
Roszczenie o wynagrodzenie za pracę lub odszkodowanie
Stawka to 75% według zakresów poniżej zależnych
od wartości wynagrodzenia lub odszkodowania, tj. 1) do 500 zł - 90 zł;
2) powyżej 500 zł do 1500 zł - 270 zł;
3) powyżej 1500 zł do 5000 zł - 900 zł;
4) powyżej 5000 zł do 10 000 zł - 1800 zł;
5) powyżej 10 000 zł do 50 000 zł - 3600 zł;
6) powyżej 50 000 zł do 200 000 zł - 5400 zł;
7) powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł - 10 800 zł
Sprawa o świadczenie odszkodowawcze należne z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej
Stawka to 50% według zakresów poniżej zależnych
od wartości świadczenia, tj. 1) do 500 zł - 90 zł;
2) powyżej 500 zł do 1500 zł - 270 zł;
3) powyżej 1500 zł do 5000 zł - 900 zł;
4) powyżej 5000 zł do 10 000 zł - 1800 zł;
5) powyżej 10 000 zł do 50 000 zł - 3600 zł;
6) powyżej 50 000 zł do 200 000 zł - 5400 zł;
7) powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł - 10 800 zł
Sporządzenie pozwu o zapłatę i prowadzenie sprawy
Wynagrodzenie zależne od wartości dochodzonej należności wg zakresów:
1) do 500 zł - 90 zł;
2) powyżej 500 zł do 1500 zł - 270 zł;
3) powyżej 1500 zł do 5000 zł - 900 zł;
4) powyżej 5000 zł do 10 000 zł - 1800 zł;
5) powyżej 10 000 zł do 50 000 zł - 3600 zł;
6) powyżej 50 000 zł do 200 000 zł - 5400 zł;
7) powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł - 10 800 zł
Sporządzenie wezwania do zapłaty
100 zł
Porada w sprawie zadłużenia, roszczenia o należność (telefoniczna, e-mail lub spotkanie 1h)
120 zł
Porada w sprawie karnej (telefoniczna, e-mail lub spotkanie 1h)
150 zł
Sporządzenie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa
250 zł
Porada w sprawie praw cudzoziemców (telefoniczna, e-mail lub spotkanie 1h)
200 zł
Prowadzenie postępowania związanego z pobytem cudzoziemców
1 000 zł
Prowadzenie postępowania związanego z pracą cudzoziemców
500 zł
Porada w sprawie spadkowej (telefoniczna, e-mail lub spotkanie 1h)
120 zł
Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku i prowadzenie sprawy
120 zł
a jeżeli przedmiotem postępowania jest również ważność testamentu 720 zł
Wniosek o dział spadku
Stawka zależna od wartości udziału spadkowego, a w przypadku zgodnego wniosku uczestników 50% tej stawki
według zakresów:
1) do 500 zł - 90 zł;
2) powyżej 500 zł do 1500 zł - 270 zł;
3) powyżej 1500 zł do 5000 zł - 900 zł;
4) powyżej 5000 zł do 10 000 zł - 1800 zł;
5) powyżej 10 000 zł do 50 000 zł - 3600 zł;
6) powyżej 50 000 zł do 200 000 zł - 5400 zł;
7) powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł - 10 800 zł
Sprawa o dokonanie spisu inwentarza, odrzucenie spadku, ogłoszenie testamentu
120 zł
Porada prawna w sprawie podatkowej (telefoniczna, e-mail lub spotkanie 1h)
180 zł
Reprezentacja w sprawie egzekucyjnej
Stawki w sprawach egzekucyjnych przy egzekucji z nieruchomości - 50% stawki obliczonej od wartości dochodzonej należności według zakresów poniżej, a przy egzekucji
innego rodzaju - 25% tej stawki
1) do 500 zł - 90 zł;
2) powyżej 500 zł do 1500 zł - 270 zł;
3) powyżej 1500 zł do 5000 zł - 900 zł;
4) powyżej 5000 zł do 10 000 zł - 1800 zł;
5) powyżej 10 000 zł do 50 000 zł - 3600 zł;
6) powyżej 50 000 zł do 200 000 zł - 5400 zł;
7) powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł - 10 800 zł
Porada w sprawie egzekucyjnej (telefoniczna, e-mail lub spotkanie 1h)
100 zł
Skarga na czynności komornika i prowadzenie sprawy
200 zł
Sporządzenie wniosku egzekucyjnego
100 zł
Dokonanie wpisu w księgach wieczystych
250 zł
Porada prawna w sprawach funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych
200 zł
Sprawa o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości
Stawka zależna od wartości nieruchomości według zakresów:
1) powyżej 5000 zł do 10 000 zł - 900 zł;
2) powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 1 800 zł;
3) powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 2 700 zł;
4) powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł - 5 400 zł;
Wniosek o zniesienie współwłasności
Stawka zależna od wartości udziału współwłaściciela, a w przypadku zgodnego wniosku uczestników 50% tej stawki
według zakresów:
1) do 500 zł - 90 zł;
2) powyżej 500 zł do 1500 zł - 270 zł;
3) powyżej 1500 zł do 5000 zł - 900 zł;
4) powyżej 5000 zł do 10 000 zł - 1800 zł;
5) powyżej 10 000 zł do 50 000 zł - 3600 zł;
6) powyżej 50 000 zł do 200 000 zł - 5400 zł;
7) powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł - 10 800 zł
Sprawa dotycząca służebności
500 zł
Naruszenie posiadania
400 zł
Sprawy związane z korzystaniem z rzeczy wspólnej lub z zarządem rzeczą wspólną
500 zł
Sprawa o wydanie innej nieruchomości i opróżnienie lokalu użytkowego
Stawka równa 6miesięcznemu czynszowi za lokal według zakresów:
1) do 500 zł - 90 zł;
2) powyżej 500 zł do 1500 zł - 270 zł;
3) powyżej 1500 zł do 5000 zł - 900 zł;
4) powyżej 5000 zł do 10 000 zł - 1800 zł;
5) powyżej 10 000 zł do 50 000 zł - 3600 zł;
6) powyżej 50 000 zł do 200 000 zł - 5400 zł;
7) powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł - 10 800 zł
Sprawa o uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni
400 zł
W zależności od rodzaju umowy oraz jej długości stawka za sporządzenie lub analizę umowy
Np. :
w zakresie 150 – 500 zł
- Umowa najmu
200 zł
- Umowa o pracę
100 zł
- Umowa deweloperska 300 zł
- Umowa przedwstępna sprzedaży
200 zł
Porada prawna w sprawie ZUS, KRUS
120 zł
Sprawa o świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego i zaopatrzenia emerytalnego
500 zł
Sprawy dotyczące podlegania ubezpieczeniom społecznym
500 zł
Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela
200 zł
wezwanie do wypłaty odszkodowania
100 zł
Sprawa o odszkodowanie i zadośćuczynienie
Stawka zależna od wartości dochodzonej należności zgodnie z zakresami:
1) do 500 zł - 90 zł;
2) powyżej 500 zł do 1500 zł - 270 zł;
3) powyżej 1500 zł do 5000 zł - 900 zł;
4) powyżej 5000 zł do 10 000 zł - 1800 zł;
5) powyżej 10 000 zł do 50 000 zł - 3600 zł;
6) powyżej 50 000 zł do 200 000 zł - 5400 zł;
7) powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł - 10 800 zł
Sprawa odszkodowanie i zadośćuczynienie za błąd medyczny
Stawka zależna od wartości dochodzonej należności zgodnie z zakresami:
1) do 500 zł - 90 zł;
2) powyżej 500 zł do 1500 zł - 270 zł;
3) powyżej 1500 zł do 5000 zł - 900 zł;
4) powyżej 5000 zł do 10 000 zł - 1800 zł;
5) powyżej 10 000 zł do 50 000 zł - 3600 zł;
6) powyżej 50 000 zł do 200 000 zł - 5400 zł;
7) powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł - 10 800 zł
Odwołanie od decyzji administracyjnej
75% stawki za prowadzenie sprawy przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym
skarga do Wojewódzkiego Sądu administracyjnego i prowadzenie sprawy.

Stawka dla sprawy, której przedmiotem zaskarżenia jest należność pieniężna według zakresów:
1) do 500 zł - 90 zł;
2) powyżej 500 zł do 1500 zł - 270 zł;
3) powyżej 1500 zł do 5000 zł - 900 zł;
4) powyżej 5000 zł do 10 000 zł - 1800 zł;
5) powyżej 10 000 zł do 50 000 zł - 3600 zł;
6) powyżej 50 000 zł do 200 000 zł - 5400 zł;
7) powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł - 10 800 zł
a w innej sprawie 480 zł
wniosek o zawezwanie do próby ugodowej
200 zł
ogłoszenie upadłości konsumenckiej
500 zł
Prowadzenie sprawy o eksmisję
300 zł
Sporządzenie pisma reklamacyjnego konsumenta
150 zł
Sprawa o ochronę dóbr osobistych i ochronę praw autorskich
800 zł
Uznanie orzeczenia sądu zagranicznego
500 zł

Klienci biznesowi

stawki od sprawy

Proponuję naliczenie wynagrodzenia od konkretnej sprawy, które określę przed jej podjęciem. Aby zorientować się w stawkach przejdź do tabeli „Cennik” poniżej.

ryczałt

W zakresie stałej współpracy prawnej korzystnym sposobem rozliczania jest zastosowanie ryczałtu miesięcznego. Wtedy przedsiębiorco będziesz mógł z góry zaplanować wydatki. W ramach ryczałtu miesięcznego przysługuje Ci określona liczba godzin obsługi prawnej.

Proponuję ryczałt 10h za 1300 zł brutto lub inny wariant godzinowy zgodnie z indywidualnym ustaleniem.
Każda godzina powyżej ryczałtu jest płatna według stawki 123 zł brutto. Jeżeli nie wykorzystasz wykupionego limitu godzin danym miesiącu, wolne godziny przechodzą na następny miesiąc.

Sprawy korporacyjneE-commercePrawo pracyWindykacjaPrawo karnePodatkiEgzekucjaPrawo nieruchomościUmowyOdszkodowaniaSprawy administracyjneInne
Założenie indywidualnej działalności gospodarczej i doradztwo
400 zł
Porada w sprawie korporacyjnej (telefoniczna, e-mail lub spotkanie 1h)
180 zł
Założenie spółki
2 000 zł
Wniosek do KRS dot. zmiany w rejestrze
250 zł
Sporządzenie protokołu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników lub Akcjonariuszy
300 zł
Proces likwidacji spółki
2 000 zł
wniosku o ogłoszenie upadłości oraz reprezentacja w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym
2 500 zł
Rejestracja stowarzyszenia lub fundacji
1 200 zł
Sporządzenie statutu fundacji lub stowarzyszenia
400 zł
Sprawa o uchylenie uchwały wspólników bądź akcjonariuszy i o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników bądź akcjonariuszy

1 080 zł
Sprawa o wyłączenie wspólnika
1 200 zł
regulamin sklepu internetowego
500 zł
Przygotowanie pod kątem RODO
500-2000 zł
Porada prawna e-commerce lub prawo własności intelektualnej
200 zł
Porada w sprawie prawa pracy (telefoniczna, e-mail lub spotkanie 1h)
150 zł
Sporządzenie lub analiza regulamin pracy lub wynagradzania
500 zł
Sprawy o nawiązanie umowy o pracę, uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne, przywrócenie do pracy
500 zł
Sprawy o roszczenia niemajątkowe z prawa pracy np. sprostowanie świadectwa pracy
150 zł
Roszczenie o wynagrodzenie za pracę lub odszkodowanie
Stawka to 75% według zakresów poniżej zależnych
od wartości wynagrodzenia lub odszkodowania, tj. 1) do 500 zł - 90 zł;
2) powyżej 500 zł do 1500 zł - 270 zł;
3) powyżej 1500 zł do 5000 zł - 900 zł;
4) powyżej 5000 zł do 10 000 zł - 1800 zł;
5) powyżej 10 000 zł do 50 000 zł - 3600 zł;
6) powyżej 50 000 zł do 200 000 zł - 5400 zł;
7) powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł - 10 800 zł
Sprawa o świadczenie odszkodowawcze należne z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej
Stawka to 50% według zakresów poniżej zależnych
od wartości świadczenia, tj. 1) do 500 zł - 90 zł;
2) powyżej 500 zł do 1500 zł - 270 zł;
3) powyżej 1500 zł do 5000 zł - 900 zł;
4) powyżej 5000 zł do 10 000 zł - 1800 zł;
5) powyżej 10 000 zł do 50 000 zł - 3600 zł;
6) powyżej 50 000 zł do 200 000 zł - 5400 zł;
7) powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł - 10 800 zł
Sporządzenie pozwu o zapłatę i prowadzenie sprawy
Wynagrodzenie zależne od wartości dochodzonej należności wg zakresów:
1) do 500 zł - 90 zł;
2) powyżej 500 zł do 1500 zł - 270 zł;
3) powyżej 1500 zł do 5000 zł - 900 zł;
4) powyżej 5000 zł do 10 000 zł - 1800 zł;
5) powyżej 10 000 zł do 50 000 zł - 3600 zł;
6) powyżej 50 000 zł do 200 000 zł - 5400 zł;
7) powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł - 10 800 zł
Sporządzenie wezwania do zapłaty
100 zł
Wyjawienie majątku dłużnika
120 zł
Porada w sprawie zadłużenia, roszczenia o należność (telefoniczna, e-mail lub spotkanie 1h)
120 zł
Porada w sprawie karnej (telefoniczna, e-mail lub spotkanie 1h)
150 zł
Sporządzenie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa
250 zł
Porada prawna w sprawie podatkowej (telefoniczna, e-mail lub spotkanie 1h)
200 zł
Sporządzenie wniosku o interpretację podatkową
400 zł
Reprezentacja w sprawie egzekucyjnej
Stawki w sprawach egzekucyjnych przy egzekucji z nieruchomości - 50% stawki obliczonej od wartości dochodzonej należności według zakresów poniżej, a przy egzekucji
innego rodzaju - 25% tej stawki
1) do 500 zł - 90 zł;
2) powyżej 500 zł do 1500 zł - 270 zł;
3) powyżej 1500 zł do 5000 zł - 900 zł;
4) powyżej 5000 zł do 10 000 zł - 1800 zł;
5) powyżej 10 000 zł do 50 000 zł - 3600 zł;
6) powyżej 50 000 zł do 200 000 zł - 5400 zł;
7) powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł - 10 800 zł
Sporządzenie wniosku egzekucyjnego
100 zł
Skarga na czynności komornika i prowadzenie sprawy
200 zł
Dokonanie wpisu w księgach wieczystych
250 zł
Porada prawna w sprawach funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych
200 zł
Sprawa o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości
Stawka zależna od wartości nieruchomości według zakresów:
1) powyżej 5000 zł do 10 000 zł - 900 zł;
2) powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 1 800 zł;
3) powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 2 700 zł;
4) powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł - 5 400 zł;
Wniosek o zniesienie współwłasności
Stawka zależna od wartości udziału współwłaściciela, a w przypadku zgodnego wniosku uczestników 50% tej stawki
według zakresów:
1) do 500 zł - 90 zł;
2) powyżej 500 zł do 1500 zł - 270 zł;
3) powyżej 1500 zł do 5000 zł - 900 zł;
4) powyżej 5000 zł do 10 000 zł - 1800 zł;
5) powyżej 10 000 zł do 50 000 zł - 3600 zł;
6) powyżej 50 000 zł do 200 000 zł - 5400 zł;
7) powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł - 10 800 zł
Sprawa dotycząca służebności
500 zł
Naruszenie posiadania
320 zł
Sprawy związane z korzystaniem z rzeczy wspólnej lub z zarządem rzeczą wspólną
500 zł
Sprawa o wydanie innej nieruchomości i opróżnienie lokalu użytkowego
Stawka równa 6miesięcznemu czynszowi za lokal według zakresów:
1) do 500 zł - 90 zł;
2) powyżej 500 zł do 1500 zł - 270 zł;
3) powyżej 1500 zł do 5000 zł - 900 zł;
4) powyżej 5000 zł do 10 000 zł - 1800 zł;
5) powyżej 10 000 zł do 50 000 zł - 3600 zł;
6) powyżej 50 000 zł do 200 000 zł - 5400 zł;
7) powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł - 10 800 zł
Sprawa o uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni
400 zł
W zależności od rodzaju umowy oraz jej długości stawka za sporządzenie lub analizę umowy
np:
w zakresie 150 – 500 zł
- Umowa poufności
150 zł
- Umowa o roboty budowlane
350 zł
Sprawa o odszkodowanie i zadośćuczynienie
Stawka zależna od wartości dochodzonej należności zgodnie z zakresami:
1) do 500 zł - 90 zł;
2) powyżej 500 zł do 1500 zł - 270 zł;
3) powyżej 1500 zł do 5000 zł - 900 zł;
4) powyżej 5000 zł do 10 000 zł - 1800 zł;
5) powyżej 10 000 zł do 50 000 zł - 3600 zł;
6) powyżej 50 000 zł do 200 000 zł - 5400 zł;
7) powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł - 10 800 zł
Sprawa odszkodowanie i zadośćuczynienie za błąd medyczny
Stawka zależna od wartości dochodzonej należności zgodnie z zakresami:
1) do 500 zł - 90 zł;
2) powyżej 500 zł do 1500 zł - 270 zł;
3) powyżej 1500 zł do 5000 zł - 900 zł;
4) powyżej 5000 zł do 10 000 zł - 1800 zł;
5) powyżej 10 000 zł do 50 000 zł - 3600 zł;
6) powyżej 50 000 zł do 200 000 zł - 5400 zł;
7) powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł - 10 800 zł
Odwołanie od decyzji administracyjnej
75% stawki za prowadzenie sprawy przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym
skarga do Wojewódzkiego Sądu administracyjnego i prowadzenie sprawy
Stawka dla sprawy, której przedmiotem zaskarżenia jest należność pieniężna według zakresów1) do 500 zł - 90 zł;
2) powyżej 500 zł do 1500 zł - 270 zł;
3) powyżej 1500 zł do 5000 zł - 900 zł;
4) powyżej 5000 zł do 10 000 zł - 1800 zł;
5) powyżej 10 000 zł do 50 000 zł - 3600 zł;
6) powyżej 50 000 zł do 200 000 zł - 5400 zł;
7) powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł - 10 800 zł
a w innej sprawie 480 zł
wniosek o zawezwanie do próby ugodowej
200 zł
Ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy lub postępowanie restrukturyzacyjne
2500 zł
Prowadzenie sprawy o eksmisję
300 zł
Odpowiedź na pismo reklamacyjne
200 zł
Sprawa o ochronę dóbr osobistych i ochronę praw autorskich
800 zł
Uznanie orzeczenia sądu zagranicznego
500 zł

W zakresie reprezentacji sądowej co do zasady stosuję stawki minimalne wynikające z Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22.10.2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych, do których doliczana jest obowiązująca stawka VAT.
Pamiętaj, że możesz kosztów, w tym kosztów reprezentacji w sądzie dochodzić od drugiej strony, a w razie wygrania sprawy należy Ci się takie pokrycie.Ponadto, koszt wstępnej porady przed sprawą sądową lub urzędową zaliczę na poczet wynagrodzenia za tę sprawę, co oznacza, że w razie zlecenia mi sprawy nie zapłacisz za wstępną poradę/spotkanie.